Bài học tiếng Anh du lịch

Học tiếng Anh du lịch với các bài học tiếng Anh thương mại trên Tiếng Anh du lịch.

Business English Pod cung cấp các bài học tiếng Anh du lịch bao gồm nhiều chủ đề tiếng Anh du lịch khác nhau, chẳng hạn như làm thủ tục tại sân bay, đặt phòng khách sạn, đặt món, và nói chuyện nhỏ với người dân địa phương. Những bài học này cung cấp từ vựng và cụm từ thực tế cho các tình huống khác nhau, giúp người học giao tiếp hiệu quả khi đi du lịch.

Các bài học tiếng Anh du lịch của chúng tôi được liệt kê theo ngày xuất bản, bài học mới nhất được đưa lên đầu tiên.

5 thoughts on “Travel English Lessons

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.