BEP 100 – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc: Thảo luận về tiền lương

BEP 100 - phỏng vấn việc làm tiếng anh thương mại

Bạn đã có lần đầu tiên và lần thứ hai phỏng vấn bằng tiếng Anh, bạn đã hoạt động tốt, và bạn đã được chọn. Bạn là một trong số ít người may mắn – bạn đã thành công: Bạn đã có một lời mời làm việc trong tay. Nhưng bây giờ là một trong những phần khó nhất của toàn bộ quá trình – thương lượng mức lương của bạn. Nếu bạn mắc lỗi ở đây, tất cả thời gian và nỗ lực của bạn có thể bị lãng phí.

Để đàm phán lương, sự chuẩn bị – làm nghiên cứu của bạn – rõ ràng là quan trọng. Trong thời đại internet, có rất nhiều trang web tập trung vào thông tin lương, vì vậy việc điều tra thị trường dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.

Hiểu biết, Tuy nhiên, Không đủ. Chúng ta cũng cần có sự tự tin để phân tích, hoặc đưa lên, đối tượng và các công cụ để mặc cả giá ban đầu hoặc đề nghị đầu tiên để đạt được thỏa hiệp. Bạn sẽ chỉ nhận được những gì bạn xứng đáng nếu bạn yêu cầu nó. Vì vậy, trong tập hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung các kỹ năng bạn cần để kiếm tiền thành công.

Fun Beverage International đã gửi email đề nghị tới Yala Santos cho vị trí giám đốc nhân sự tại một trong những đơn vị kinh doanh ở Brazil. Yala đã viết thư yêu cầu nói chuyện với giám đốc nhân sự, Ted, về các chi tiết. Chúng tôi sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Câu hỏi nghe:

1. Tại sao Ted nói rằng anh ấy cần Yala để bắt đầu công việc trước ngày bắt đầu được đề xuất?
2. Làm thế nào để Yala giới thiệu về chủ đề bồi thường?
3. Ted nói rằng Fun Beverage đã cung cấp Yala cao hơn bao nhiêu so với tỷ giá trung bình hoặc thị trường trung bình?
4. Thỏa hiệp cuối cùng mà họ thảo luận là gì?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

BVP 02 – nguồn nhân lực: Giám đốc đào tạo

In the second part of our new ESL podcast series on business vocabulary, we continue with the topic of human resources (Nhân sự) by looking at useful language and collocations to describe the role and responsibilities of a training manager.

In this fast-changing global world, everything is moving. To make a successful business, it’s not enough just to follow yesterday’s trend. Companies and people need to constantly acquire new skills to succeed in tomorrow’s marketplace. This means driving new training initiatives to enhance performance. Tuy nhiên, not all training is equally successful. To ensure training effectiveness, it’s important to track results and to have standard criteria for measuring outcomes.

BVP 01 – nguồn nhân lực: Giám đốc nhân sự

Today we’re kicking off a new series of ESL business vocabulary podcasts based on people talking about their jobs. In these episodes, we’ll learn vocabulary and language that are useful across a wide range of different professions and industries.

In this podcast we’ll hear an HR manager, Greg, describe his work and responsibilities. Afterwards, we’ll study some key vocabulary. In particular we’ll be focusing on how words are collocated, or used together. Then we’ll practice what we’ve learned.

BEP 76 Ưu tiên – Hiệu suất thẩm định: Đặt mục tiêu (Phần 2)

Đây là phần thứ hai trong hai phần Business English Pod series on performance appraisals. In the first lesson, we covered giving feedback. Trong này Podcast tiếng Anh, we will discuss setting goals.

The American poet Carl Sandberg once said, “Nothing happens unless first we dream.To this we can add the words of time management expert Diana Scharf Hunt: “Goals are dreams with deadlines.

To reach our dreams, it’s necessary to set goals. Without goals, there is no change, no development, no success. This is just as true for an individual as it is for an organization. Đó là tại sao, along with feedback, goal setting is a very important part of the appraisal process. So in this follow-up podcast on job appraisals, we’ll be focusing on strategies and expressions for setting goals during the appraisal interview. Much of the language we’ll be learning in this lesson is also useful in any meeting where we need to discuss and set targets.

Wendy and Derrick, Wendy’s manager, have already discussed her progress and set goals for the areas of customer satisfaction and job training. As the listening continues, they turn to talking about two important productivity measurements.

Pay attention to the language Derrick uses to structure the conversation and to negotiate and agree goals with Wendy.

Câu hỏi nghe:

1) What are the two important productivity measurements that Derrick discusses with Wendy?
2) How does Derrick feel about Wendy making one-off (đó là, special) solutions for each customer?
3) What does Derrick advise Wendy to tell a customer who has not booked enough bandwidth?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Cụm từ

BEP 75 Ưu tiên – Hiệu suất thẩm định: Gửi phản hồi (Phần 1)

Hiệu suất thẩm định – đôi khi được gọi là đánh giá hoặc đánh giá hiệu suất công việc – là một cách hiệu quả để phát triển tiềm năng của nhân viên. Những kỹ năng này không chỉ quan trọng đối với Nhân sự (nguồn nhân lực) chuyên gia, nhưng đối với bất kỳ người quản lý hoặc người giám sát nào có trách nhiệm đối với các nhân viên khác.

Để đánh giá hiệu suất thành công, Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng phải được thực hiện theo một cách có cấu trúc. Ngoài ra, điều quan trọng là kỹ năng và ngoại giao được sử dụng để xử lý hai nhiệm vụ chính của đánh giá – đưa ra phản hồi hiệu quả và thiết lập mục tiêu.

Vì vậy, đây là bài đầu tiên trong bài học Podcast tiếng Anh Thương mại gồm hai phần tập trung vào cấu trúc, kỹ năng và ngoại giao trong đánh giá hiệu suất. Trong podcast này, chúng tôi sẽ giải quyết bằng cách đưa ra phản hồi. Trong giây, chúng tôi sẽ xử lý việc thiết lập mục tiêu.

Tập này tập trung vào việc đưa ra phản hồi hiệu quả nhằm tạo ra môi trường tích cực và xây dựng lòng tin. Những kỹ năng phản hồi này không chỉ hữu ích trong đánh giá hiệu suất, mà còn trong bất kỳ tình huống nào đòi hỏi phải đưa ra nhận xét phê bình với ai đó về công việc của họ.

Wendy là nhân viên mới tại trung tâm cuộc gọi hội nghị truyền hình của ConStar. Cô ấy đã làm việc ở đó khoảng 10 tháng, bao gồm đào tạo, vì vậy bây giờ là lúc đánh giá hiệu suất sáu tháng đầu tiên của cô ấy. Derrick, người quản lý bộ phận hoạt động, sẽ đánh giá Wendy của cô ấy.

Như một “điều phối viên hội nghị truyền hình” cho ConStar, Công việc của Wendy yêu cầu sử dụng thiết bị đặc biệt để thiết lập và kết nối các cầu truyền hình cho Fortune 500 khách hàng. Khách hàng của ConStar tổ chức các cuộc họp từ xa thường xuyên giữa nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Công việc của Wendy là tạo kết nối giữa các địa điểm và giải quyết các vấn đề của khách hàng khi họ gọi đến bộ phận trợ giúp.

Derrick sẽ cung cấp cho Wendy loại phản hồi nào? Cô ấy thực sự thông minh, nhưng cô ấy có xu hướng bị nóng dưới cổ áo khi làm việc dưới áp lực. Điều đó có nghĩa là, cô ấy khó chịu khi cô ấy cảm thấy căng thẳng trong công việc. Đôi khi cô ấy mất bình tĩnh, và các đồng nghiệp của cô ấy đã phàn nàn về điều đó.

Câu hỏi nghe:

1) Wendy đang xử lý bao nhiêu cuộc họp mỗi ngày vào lúc này?
2) Vấn đề chính mà Derrick muốn đưa ra phản hồi cho Wendy là gì?
3) Derrick đưa ra lời khuyên gì cho Wendy để giúp cô ấy sửa chữa vấn đề?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Cụm từ

Di chuyển lên đầu