BEP 171 – Gặp gỡ với một nhà cung cấp (Phần 2)

Đây là phần thứ hai trong loạt bài Tiếng Anh thương mại gồm ba phần về gặp nhà cung cấp để thảo luận về một đề xuất.

Như chúng ta đã thảo luận lần trước, Cuộc gặp với nhà cung cấp để thảo luận về một đề xuất một phần là để lấy thông tin và một phần là để đàm phán một thỏa thuận tốt. Bạn cần sử dụng các kỹ năng mềm của mình để bước ra khỏi cuộc họp với cảm giác tích cực về nhà cung cấp và tự tin rằng bạn đang nhận được nhiều nhất có thể với mức giá tốt nhất.

Trong tập cuối, chúng tôi tập trung vào việc thu thập thông tin thông qua các loại câu hỏi khác nhau. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét cách bày tỏ mối quan ngại về chi phí, cách giới thiệu một chủ đề một cách khéo léo, và cách thể hiện sự do dự trong đàm phán. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến việc đặt các câu hỏi giả định và các con số gần đúng.

Hãy tham gia lại với Steve, who is hoping to hire someone to run language training, and Karen, whose company has bid on the project.

Câu hỏi nghe

1. What are the advantages of a blended course?
2. What is Steve’s primary concern in this part of the meeting?
3. What can be done if the client isn’t satisfied with the blended delivery?

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice | PhraseCast

Download: Podcast MP3

1 suy nghĩ về “BEP 171 – Gặp gỡ với một nhà cung cấp (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.