925 English Lesson 44 – Phrasal Verbs with Drop

925 English Lesson 44 - Cụm động từ tiếng Anh sử dụng Drop

Chào đón trở lại 925 English cho một bài học khác về cụm động từ tiếng Anh. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ xem xét các cụm động từ sử dụng động từ “drop”.

Như bạn có thể đã biết, một cụm động từ là một biểu thức có một động từ và một giới từ. Ví dụ, chúng ta nói “bật” và “tắt” đèn hoặc máy tính. Từ những ví dụ phổ biến này, bạn có thể thấy rằng một động từ có thể kết hợp với nhiều giới từ khác nhau để tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Và trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét cách các giới từ khác nhau kết hợp với động từ “drop” để tạo thành một số cách diễn đạt phổ biến.

925 Tiếng Anh là một loạt các video tiếng anh bài học cho người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A2). Với 925 Tiếng anh bạn có thể học tiếng Anh thương mại biểu thức và cụm động từ.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | Video

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.