925 Bài học tiếng Anh 41 – Cụm động từ cho người mới bắt đầu

video YouTube

Điều này 925 bài học tiếng Anh sẽ là nơi đầu tiên chúng tôi tập trung vào Cụm động từ tiếng Anh. Và chúng ta sẽ bắt đầu với một số cụm động từ để nói về sự khởi đầu.

Nếu bạn không chắc chắn về điều gì cụm động từ Là, tôi vừa mới sử dụng một cái. Tôi đã nói chúng ta sẽ “bắt đầu”. “Kick off” là một cụm động từ vì nó có một động từ - “kick” - và một giới từ - “off” và khi được sử dụng cùng nhau, ý nghĩa sẽ khác với các từ riêng lẻ..

Có hàng trăm cách kết hợp hai từ nhỏ này trong tiếng Anh. Chúng tôi sử dụng chúng mọi lúc. Và ý nghĩa của chúng không phải lúc nào cũng rõ ràng từ hai từ chúng được tạo thành, vì vậy, đó là một ý tưởng tuyệt vời để nghiên cứu chúng.

925 Tiếng Anh là một loạt các video tiếng anh bài học cho người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A2). Với 925 Tiếng anh bạn có thể học tiếng Anh thương mại các biểu thức và cụm động từ cho kinh doanh và công việc.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | Video

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.