925 Bài học tiếng Anh 34 – Hướng dẫn

YouTube video

Hôm nay 925 Video tiếng anh bài học, chúng tôi sẽ học cách hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Nói cho mọi người biết phải làm gì chỉ là một việc mà ông chủ làm. Bất cứ lúc nào bạn có thể giúp đỡ ai đó có vấn đề, đào tạo ai đó, tư vấn kỹ thuật, hoặc nói với đồng nghiệp cách làm một cái gì đó, bạn hướng dẫn.

Tất nhiên, Nó rất quan trọng để được rõ ràng khi bạn hướng dẫn. Và vì lý do đó, đôi khi chúng tôi giải thích mọi thứ từng bước một, trong một chuỗi các hướng dẫn.

925 Tiếng anh là một bộ mới Video tiếng anh cho những người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A2). Với 925 Tiếng anh bạn có thể học tiếng Anh thương mại cụm từ cho công việc.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | Video

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu