925 Bài học tiếng Anh 21 – Cung cấp bằng tiếng Anh

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 video tiếng anh bài học, we’re going to learn how to make an offer in English.

There’s give and take in every relationship. And giving involves making an offer. It might be something simple like offering a cup of coffee. Or it might be something big like help with a project.

In some situationslike offering a drinkwe can make the offer very directly. One common way to do this is with the word “can.” So you can ask a question, like “Can I help you with that?” Or you can make a statement, like “I can get you a cup of coffee if you want.”

925 Tiếng Anh là một khóa học của video tiếng anh lessons for beginner level English learners. Với 925 Bài học tiếng Anh bạn có thể học các thành ngữ tiếng Anh thương mại để sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.