925 Bài học tiếng Anh 19 – Làm thế nào để nói về khả năng

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 Video bài học tiếng anh, we’re going to learn how to talk about abilities in english.

There are lots of opportunities at work to talk about your abilities. And I don’t just mean job interviews. That’s an obvious one, but there’s also work planning, cuộc họp dự án, and just discussing who should do what on a daily basis.

925 Tiếng Anh là một khóa học của video bài học tiếng anh cho những người mới bắt đầu. Với 925 Các bài học tiếng Anh bạn có thể học các cụm từ và cách diễn đạt tiếng Anh thương mại để sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.