925 Bài học tiếng Anh 17 – Cách nói về sự khác biệt

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to make comparisons and talk about differences in English.

Life and business is full of choices. And any time you make a choice, you have to compare the options. You might think about how they are similar, as we did in our last lesson. And you might look at how they are different.

925 Tiếng Anh là một loạt mới của video bài học tiếng anh cho những người mới bắt đầu. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào các cụm từ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.