925 Bài học tiếng Anh 16 – Làm thế nào để nói về sự tương đồng

video trên YouTube

Hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to make comparisons and talk about similarities in English.

Hằng ngày, we compare products, các công ty, jobsall kinds of things! We talk about how they are different, and how they are the same or similar.

925 Tiếng Anh is a new series of English lessons for beginners. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào các cụm từ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

1 thought on “925 English Lesson 16 – Làm thế nào để nói về sự tương đồng”

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.