Kỹ năng 360 – Khai thác tối đa Hội nghị (Phần 2)

Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 - Hội nghị 2

Chào mừng trở lại với Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách tận dụng tối đa hội nghị.

Một số người xem hội nghị là một cách để rời khỏi văn phòng trong vài ngày và nghỉ ngơi. Và chắc chắn, sẽ rất hữu ích nếu bạn lùi lại sau công việc hàng ngày và học hỏi điều gì đó, hoặc phản ánh về công việc và doanh nghiệp của bạn. Nhưng nếu bạn thực sự muốn tận dụng tối đa một hội nghị, bạn nên xem nó không chỉ là một cơ hội học tập. Ý tôi là, nếu bạn có hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người ở một nơi muốn kết nối với những người khác, đó là một cơ hội vàng để kết nối.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.