Kỹ năng 360 – 9 Thói quen của những người học ngôn ngữ hiệu quả cao (1)

Kỹ năng 360 - 9 Thói quen của người học tiếng Anh hiệu quả 1

Chào mừng trở lại với Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về thói quen của những người học ngoại ngữ hiệu quả cao.

Làm thế nào mà một số người dường như tiếp thu ngôn ngữ một cách dễ dàng, trong khi những người khác vật lộn trong nhiều năm và dường như không thể hiểu được nó? Tốt, bạn có thể nghĩ đó là tất cả về tài năng, rằng một số người chỉ có sở trường về ngôn ngữ, trong khi những người khác thì không. Tài năng là một phần của nó, nhưng chỉ một phần nhỏ của nó. Trong thực tế, hầu hết những người học tốt một ngôn ngữ không nhất thiết phải thông minh hơn những người khác, họ chỉ có những thói quen tốt.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.