925 Tiếng Anh – Bài học 8: Nói về những điều không thích

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to talk about things you don’t like.

I’m a pretty positive person, but there are lots of things I just don’t like: getting stuck in traffic, bad customer service, long meetings. I really don’t like long meetings. And you’re probably the same way. There are things you just don’t like, and things you hate. So how do we talk about these things? How do we say we don’t really like something?

925 Tiếng Anh là một khóa học tiếng Anh thương mại mới cho người mới bắt đầu. 925 English lessons focus on English expressions that you can use in work and business. Mỗi 925 Bài học tiếng Anh có các cụm từ tiếng Anh bạn có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau và lời khuyên về lý do và cách chúng tôi sử dụng chúng trong Tiếng Anh thương mại.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

2 thoughts on “925 English – Bài học 8: Nói về những điều không thích”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.