Kỹ năng 360 – 9 Hacks để cải thiện tiếng Anh thương mại của bạn (2)

Kỹ năng 360 - 9 Hacks để cải thiện tiếng Anh thương mại của bạn 2

Chào mừng trở lại với các kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về những lời khuyên tuyệt vời hơn để cải thiện tiếng Anh thương mại kỹ năng.

Bạn có thể nghe nói rằng một trong những đặc điểm của một nhà lãnh đạo kinh doanh tuyệt vời là khả năng giao tiếp. Vì thế, một người giao tiếp giỏi nghĩa là gì? Một người giao tiếp giỏi thực sự làm gì? Tốt, có một vài điều mà mọi người giao tiếp giỏi đều làm. Trong chúng tôi bài học cuối cùng Tôi đã đề cập đến một vài trong số các kỹ thuật đặc biệt này, và hôm nay tôi muốn thêm vào danh sách đó.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript | Online Quizzes

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.