Tin tức tiếng Anh thương mại 29 – Công nghệ may mặc

BEN 29 - Công nghệ may mặc

Hôm nay Bài học tiếng Anh thương mại, chúng ta nhìn vào cuộc chiến giành ngai vàng công nghệ đeo được. Từ đồng hồ đến kính, và quần áo để theo dõi sức khỏe, khả năng dường như là vô tận đối với công nghệ đeo được. ‘Thiết bị đeo được’ đề cập đến các công nghệ điện tử hoặc máy tính được tích hợp vào đồng hồ, kính áp tròng, kính mắt, vòng tay, Nhẫn, quần áo và hơn thế nữa ”” tất cả đều được thiết kế để mặc trên người.

Free Resources: PDF Transcript | Online Practice | Mobile Quizzes

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu