Skills 360 – Xây dựng vốn từ vựng tốt hơn (Phần 2)

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Business English App cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào mừng trở lại với Skills 360 cho bài học hôm nay về cách cải thiện từ vựng tiếng Anh.

Vì thế, bạn đã tìm thấy một số tài nguyên tuyệt vời để học tiếng Anh phù hợp với mục đích của bạn. Bạn có rất nhiều tài liệu nghe và đọc với đầy đủ các từ và cách diễn đạt tuyệt vời mà bạn muốn học cách sử dụng. Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó? Làm thế nào để bạn sử dụng những từ và cách diễn đạt đó và không chỉ nhớ chúng mà còn biến chúng thành một phần tích cực trong vốn từ vựng làm việc của bạn? Tốt, có một số điều cần ghi nhớ, và một số kỹ thuật chính mà bạn có thể sử dụng, như chúng ta sẽ thấy hôm nay.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.