Kỹ năng 360 – Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (2): Làm rõ

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách cải thiện kĩ năng giao tiếp.

Giao tiếp giữa mọi người không bao giờ là hoàn hảo. Ngay cả với những người thân thiết nhất với chúng ta, người mà bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi có thể hiểu rất rõ, có thông tin sai lệch. Đôi khi chúng ta không nghe thấy mọi thứ một cách chính xác, hoặc chúng tôi hoàn toàn không nghe thấy chúng, và đôi khi mọi người không diễn đạt ý tưởng một cách chính xác. Điều đó đủ để làm phức tạp thêm tình hình, nhưng sau đó chúng ta có thể đưa ra ý nghĩa ngụ ý và sự hiểu biết của riêng chúng ta về những gì đang được nói một cách gián tiếp. Nhưng đừng sợ. Có nhiều cách để làm việc thông qua bãi mìn của liên lạc và làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Và đó chính xác là những gì chúng ta sẽ xem xét hôm nay: làm rõ những gì mọi người đã nói.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (2): Làm rõ”

  1. Great resource that I’ll recommend to my students!

    Small peeve: The quiz execution is less than ideal when it comes to exercises where the student can make more than one choice, e.g. the matching exercises and theChoose all that apply” bài tập.

    The student can make some choices but if they are not all 100% correct, the quiz does not explain *which* choices were not correct before giving them another attempt. The student can end up frustrated trying all possible combinations because they have not received immediate feedback on which things they got right and which they got wrong.

    But if I recall correctly, that’s one of the drawbacks of Articulate Quizmaker, in which

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.