Kỹ năng 360 – Điều chỉnh phong cách giao tiếp của bạn (1)

Kỹ năng 360 - Điều chỉnh phong cách giao tiếp tiếng Anh của bạn cho phù hợp với khán giả của bạn (1)

Chào mừng trở lại với Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 podcast cho bài học hôm nay về việc điều chỉnh giao tiếp phong cách cho khán giả của bạn.

Hãy nghĩ về những cuộc trò chuyện khác nhau mà bạn đã có ở nơi làm việc ngày hôm qua, với sếp của bạn, với đồng nghiệp, với khách hàng, và với các báo cáo trực tiếp của bạn. Hãy nghĩ về cách những người đó nói chuyện với bạn. Đảm bảo, bạn sẽ nhận thấy rằng những người khác nhau này có phong cách giao tiếp khác nhau. Một người có thể vui vẻ và hay nói chuyện trong khi người khác lại cộc cằn và hiệu quả.

Hiện nay, hãy nghĩ về cách bạn phản ứng với những người này. Phong cách giao tiếp của bạn có nhất quán trong mọi tình huống không? Chắc là không. Và nó không nên! Những người giao tiếp tốt nhất tại nơi làm việc có khả năng thích ứng. Họ thay đổi phong cách để phù hợp với hoàn cảnh và khán giả. Và khả năng thích ứng đó là rất quan trọng để thành công.

Members: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.