Kỹ năng 360 – Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (1): Nghe

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.

Chúng tôi dành nhiều thời gian để xem xét các cách khác nhau mà bạn có thể làm cho người khác hiểu của bạn ý tưởng. Nhưng còn khả năng của bạn để đảm bảo rằng bạn hiểu những gì khác mọi người đang nói? Một số người nói rằng có một lý do chính đáng để chúng ta có hai tai nhưng một miệng: bởi vì chúng ta nên dành gấp đôi thời gian nghe như chúng ta đang nói. Và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe tốt như là nền tảng của giao tiếp tốt.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.