Kỹ năng 360 – Bảo vệ ý tưởng của bạn (Phần 2)

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách bảo vệ bản thân và ý tưởng của bạn.

Một trong những điều khó khăn trong kinh doanh là bạn không chỉ xử lý các ý tưởng và quyết định hợp lý. Bạn đang giao dịch với mọi người. Và không phải lúc nào mọi người cũng có cách tiếp cận hợp lý và mát mẻ đối với mọi thứ, ngay cả khi bạn làm. Họ xúc động về các ý tưởng và thảo luận về sự bất đồng. Và bạn cũng có thể hiểu theo cách đó. Đam mê là một điều tốt, nhưng quá nhiều cảm xúc tiêu cực sẽ phản tác dụng. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể quản lý cảm xúc của mọi người trong khi tiếp tục bảo vệ chính mình?

Tài nguyên miễn phí: Bảng điểm | Đố & Từ vựng | Bảng điểm PDF

2 thoughts on “Skills 360 – Bảo vệ ý tưởng của bạn (Phần 2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu