Kỹ năng 360 – Đưa ra và nhận phản hồi (Phần 2)

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về việc tiếp nhận phản hồi với thái độ tích cực.

Bạn cảm thấy thế nào khi nghe điều gì đó như thế này từ người quản lý của mình: "Nghe, Tôi thực sự cần nói chuyện với bạn về công việc bạn đang làm trong dự án lớn đó. ” Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, tim của bạn bắt đầu đập nhanh hơn một chút và tâm trí của bạn bắt đầu chạy đua. Trong thực tế, đây là một phản ứng phổ biến đối với ý tưởng rằng chúng tôi sắp nhận được phản hồi. Chúng tôi tự nhiên không thích nó. Nhưng nó quan trọng, vì vậy chúng ta cần học cách nhận phản hồi một cách xây dựng.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Đưa ra và nhận phản hồi (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.