BEP 232 – Thảo luận về nền kinh tế (Phần 2)

Trong bài học tiếng Anh thương mại này, chúng tôi tiếp tục xem xét từ vựng và các cụm từ cho thảo luận về nền kinh tế.

Trong thế kỉ 21, các quốc gia trên thế giới đều được kết nối chặt chẽ với nhau. Một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. có thể thuê công nhân nhà máy ở Indonesia để sản xuất các sản phẩm mà họ bán cho người châu Âu với sự giúp đỡ của một công ty vận chuyển Trung Quốc. Trong nền kinh tế toàn cầu này, chúng tôi không chỉ nói về những gì xảy ra trong biên giới của đất nước chúng tôi. Chúng tôi nói về tất cả các nền kinh tế, or “the economy” in general. Và chúng tôi nói về nó rất nhiều!

Nếu bạn định kinh doanh, bạn cần phải nói về kinh tế. Và bằng tiếng Anh, có nhiều cách diễn đạt phổ biến mà chúng tôi sử dụng để mô tả nền kinh tế. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại và tìm hiểu một số cách diễn đạt này.

The expressions we’ll practice today are examples of “collocations.” A xắp đặt là một nhóm gồm hai hoặc nhiều từ mà chúng ta thường sử dụng cùng nhau. Ví dụ, maybe you have heard the expression “to have an interview.” We can’t say “do” an interview or “make” an interview. Biểu thức chung, hoặc sự kết hợp của các từ, is “have an interview.” Learning collocations like these is very important, bởi vì chúng sẽ làm cho bạn nghe tự nhiên hơn. Khi bạn nghe thấy hộp thoại của ngày hôm nay, lắng nghe cách người nói kết hợp các từ một cách tự nhiên. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của chúng và thực hành sử dụng chúng.

Trong hộp thoại, chúng tôi tham gia lại với David và Gordon, hai người nước ngoài ở Đông Nam Á nói về các nền kinh tế trong khu vực. Gordon gần đây đã đến khu vực này và thực hiện chuyến tham quan Việt Nam, Campuchia, và Miến Điện, trong khi David đã làm việc trong khu vực trong vài năm.

Câu hỏi nghe

1. David dự đoán gì về GDP của Miến Điện?
2. Miến Điện có lợi thế gì, theo Gordon?
3. David nghĩ công ty của họ nên tiếp cận Miến Điện như thế nào?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast

Download: Podcast MP3

5 suy nghĩ về “BEP 232 – Thảo luận về nền kinh tế (Phần 2)”

  1. CHÀO,my name is Vugar.I am from Azerbaijan.i wark as a cashier in a hotel,but I want to improve myself in this field.but my English also not good,can you help me,please,Cảm ơn
    best regards

  2. i’m from Viet Nam. i really want to improve my business english and all that lessons are very useful for me. Cảm ơn bạn rất nhiều

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.