VV 32 – Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại: Thương mại quốc tế

video YouTube

Trong này Video tiếng Anh bài học từ vựng, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại cho thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu của chúng tôi, khi hàng hóa liên tục chảy bằng đường hàng không và tàu trên khắp thế giới. Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét cách thức hoạt động của tất cả. Dọc đường, chúng tôi sẽ học từ vựng quan trọng liên quan đến quá trình thương mại quốc tế.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 suy nghĩ về “VV 32 – Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại: Thương mại quốc tế”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.