Tin tức tiếng Anh thương mại 19 – Cuộc chiến bằng sáng chế

Business English News Lesson on Apple's Patent Disputes

Trong này Bài học tiếng Anh thương mại, chúng ta hãy nhìn vào các cuộc tranh chấp tại tòa án gần đây về bằng sáng chế công nghệ.

Trong cái mà một số người gọi là 'Phiên tòa xét xử bằng sáng chế của thế kỷ', Apple và Samsung đã đấu tranh quyết liệt trong những tuần gần đây. Samsung bị phát hiện vi phạm 7 bằng sáng chế của Apple, trong số tiền đã trở thành khoản thuế 1 tỷ đô la.

Free Resources: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.