Kỹ năng 360 – Cách nói Không (Phần 2)

Các Kỹ năng 360 tệp âm thanh hiện đã có trong iTunes: Đăng ký miễn phí

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 tệp âm thanh, hôm nay chúng ta đang nói về cách nói “Không.” Đúng rồi, ai đó yêu cầu bạn điều gì đó hoặc làm điều gì đó, but you have to say “no”. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó quan trọng.

Câu hỏi thảo luận

1. Bạn có bao giờ có quá nhiều việc phải làm trong thời gian quá ít không?
2. Bạn cảm thấy thế nào khi ai đó nói “Không” cho bạn?`
3. Một số cách chúng ta có thể từ chối hoặc từ chối ai đó một cách độc đáo?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Cách nói Không (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.