BEP 183 – Thảo luận về kế hoạch đào tạo (Phần 1)

Trong bài học từ vựng tiếng Anh thương mại này, chúng ta sẽ xem xét một số cụm từ phổ biến liên quan đến một số cách tiếp cận khác nhau đối với các chương trình đào tạo và huấn luyện.

Đào tạo là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà một công ty sẽ thực hiện. Đào tạo kém có thể dẫn đến hiệu suất kém, không hiệu quả, sự không hài lòng của nhân viên, và hàng loạt vấn đề khác. Huấn luyện tốt, Mặt khác, có thể làm cho một công ty hoạt động trơn tru, hiệu quả, và có lãi. Các chương trình đào tạo có nhiều hình thức và hình thức khác nhau, từ các hệ thống trực tuyến phát triển cao đến đào tạo không chính thức tại chỗ. Bất kể hình thức đào tạo diễn ra, điều cần thiết là phải suy nghĩ về các kết quả mong muốn và lập kế hoạch cho phù hợp.

Trước khi chúng tôi lắng nghe, hãy nói một chút về các cụm từ. Một cụm từ là một nhóm các từ mà người bản ngữ thường sử dụng cùng nhau. Một cụm từ chính xác nghe có vẻ tự nhiên, trong khi một cụm từ không chính xác nghe có vẻ không tự nhiên. Ví dụ, in English we say “go online” to talk about using the Internet. But we can’t say “proceed online” or “travel online,” even though “proceed” and “travel” mean “go”. Đó đơn giản không phải là những biểu hiện tự nhiên.

Bạn sẽ nghe thấy nhiều cụm từ hữu ích trong hộp thoại hôm nay. Khi bạn lắng nghe, cố gắng chọn ra những kết hợp từ tự nhiên này. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của chúng và cách sử dụng chúng trong cuộc phỏng vấn. Chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người về đào tạo và phát triển. Jeff làm việc trong bộ phận nhân sự cho một công ty tư vấn kỹ thuật. Anh ấy đang nói chuyện với David, người vừa thuyết trình về cách tiếp cận mới để đào tạo.

Câu hỏi nghe

1. Tại sao Jeff nghĩ rằng công ty của mình cần phải tìm ra một cách tiếp cận mới để đào tạo?
2. Công ty của Jeff hiện đang thực hiện loại hình đào tạo nào?

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice | PhraseCast

Download: Podcast MP3

2 thoughts on “BEP 183 – Thảo luận về kế hoạch đào tạo (Phần 1)”

  1. CHÀO, dears Podcast,
    It has been a great pleasure to send meassage and it seem very log time since I send last meassage to you. Really Distence are longer and life issues are even more complicated, but despite all that People can get in touch by the availability of WWW and those sort of genius tools being innovated by modern technology wich are genuinely contributing to ease off life pressure.
    Any way I will try to sharing in any news informations. I am Sharif from Sudan -Darfur Region. Thanks a lot and gratitude for valumes info for the Poorest in needs.

  2. I realy pleasure to share my view with you about this wonderfull learning system. I live in home of endless war in east horn of Africa called Somalia, but since nowadays technolegy be came promt in over wolrdwide and made it easer acceccable invironment like village. I honestly shall try to maintain and keep information sharing with you. I would like to extent thanks to podcast creators for their tireless effort to set and staplish such knowledge provider system.

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.