Kỹ năng 360 – Ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ trực tiếp

Trong này Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 bài học chúng ta xem xét ngôn ngữ chúng ta sử dụng trong khủng hoảng. Trong hai bài học cuối cùng của chúng tôi (BEP 179BEP 180), chúng tôi đã lắng nghe một nhóm đối phó với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng: một tai nạn tại một nhà máy. Bạn có thể nhận thấy cách một số người khá cẩn thận về những từ họ sử dụng.

Khủng hoảng là một tình huống nhạy cảm. Cảm xúc đang tăng cao và mọi người đang ở trên. Có khả năng xảy ra xung đột nếu bạn làm hoặc nói điều sai. Đồng thời, đồng hồ đang tích tắc và bạn có thể không có thời gian để quản lý cảm xúc của mọi người. Vì những lý do, bạn có một hành động cân bằng rất tốt giữa ngoại giao và trực tiếp.

Vì thế, khi nào bạn nên ngoại giao và khi nào bạn nên trực tiếp? Tốt, bạn cần đánh giá tình hình và xác định cái nào là tốt nhất. Ngôn ngữ ngoại giao có thể bảo vệ cảm xúc của mọi người. Nó cũng có thể tránh xung đột và xây dựng lòng tin. Tất cả những thứ đó đều rất quan trọng trong một cuộc khủng hoảng, khi mọi người cần phải có kế hoạch. Mặt khác, ngôn ngữ trực tiếp có thể thể hiện cảm giác khẩn cấp và nghiêm túc, và nó có thể ngăn ngừa nhầm lẫn. Chúng cũng rất quan trọng trong một cuộc xung đột, khi mọi thứ phải diễn ra nhanh chóng và hiểu lầm không phải là một lựa chọn. Hãy nhớ rằng để trở thành một nhà quản lý khủng hoảng tốt, bạn cần phải điều chỉnh phong cách và chiến lược của mình cho phù hợp với tình huống.

Free Resources: PDF Transcript | Quiz

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ trực tiếp”

  1. we can not have a one-size-fits-all methodology to meeting variable problems. it’s not only natural but necessary ways, Tuy nhiên, changes as well as world changes ,are created by new problems and new attitudes.

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.