Sách tiếng Anh thương mại cho điện thoại

Business English for Telephoning eBook Đây là bản xem trước Sách điện tử mới của chúng tôi để làm việc trên điện thoại bằng tiếng Anh:
Tiếng Anh thương mại cho điện thoại

Sách điện tử Pod tiếng Anh thương mại cho phép bạn học khi di chuyển với các bài học âm thanh MP3 và hướng dẫn nghiên cứu PDF chi tiết, bao gồm bảng điểm đầy đủ của mỗi bài học. Như với tất cả Sách điện tử của chúng tôi, Tiếng Anh thương mại cho Điện thoại bao gồm hơn 100 câu đố trực tuyến, các bài tập và thẻ ghi nhớ được thiết kế để giúp bạn thực hành và học tất cả các ngôn ngữ có trong khóa học.

Nhấp vào nút khởi chạy bên dưới để bắt đầu các câu đố trực tuyến cho Đơn vị 501 – Trả lời cuộc gọi

Tất cả Sách điện tử BEP đều miễn phí cho Thành viên Cao cấp hoặc bạn có thể mua riêng sách điện tử bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.