VV 18 – Từ Vựng Tiếng Anh Tiếp Thị: Xây dựng thương hiệu (Phần 1)

video YouTube

Điều này Bài học từ vựng video là phần đầu tiên của loạt bài hai phần về từ vựng kinh doanh liên quan đến tiếp thị và thương hiệu. Trong phần một, chúng tôi sẽ tập trung vào các yếu tố thiết yếu để thiết lập một thương hiệu thành công.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 18 – Từ Vựng Tiếng Anh Tiếp Thị: Xây dựng thương hiệu (Phần 1)”

 1. Xin chào,
  This is a very interesting resource, as always :)
  I thought I had to say “làm” instead ofbrandfor vehicles.
  Ví dụ : Toyota has become the highest selling make of automobile in the US this year.
  Thanks for your answer
  Alexandra

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.