VV 17 – Từ vựng CNTT: Web 2.0 (Phần 2)

video YouTube

Today’s từ vựng tiếng Anh lesson is the second of a two-part series on Tiếng Anh CNTT và từ vựng máy tính liên quan đến “thế hệ kế tiếp” của công nghệ internet, thường được gọi là Web 2.0.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 17 – Từ vựng CNTT: Web 2.0 (Phần 2)”

  1. phản hồi: English-Italian Business Glossary | My Life In Translation 2.0

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.