Miễn phí: BEP 126 – Thảo luận về một vấn đề (Phần 1)

Các lượt bình chọn và bài học được yêu thích nhất, do người nghe bình chọn, Là BEP 126 – Cuộc họp giải quyết vấn đề. Bài đăng này chứa PDF ghi chú nghiên cứu và liên kết đến các câu đố tiếng Anh trực tuyến cho BEP 126.

Liên kết MIỄN PHÍ: Bảng điểm PDF | Bài tập trực tuyến

1 thought on “Free: BEP 126 – Thảo luận về một vấn đề (Phần 1)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.