VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)

video YouTube

Trong tập này của Từ vựng video, chúng tôi tiếp tục xem xét tiếng anh tài chính từ vựng liên quan đến các thành phần chính của GAAP hoặc Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. GAAP là một bộ quy tắc được các kế toán viên theo dõi trong các công ty chuẩn bị’ báo cáo tài chính.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.