VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)

video YouTube

Trong tập này của Từ vựng video, chúng tôi tiếp tục xem xét tiếng anh tài chính từ vựng liên quan đến các thành phần chính của GAAP hoặc Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. GAAP là một bộ quy tắc được các kế toán viên theo dõi trong các công ty chuẩn bị’ báo cáo tài chính.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

2 suy nghĩ về “VV 12 Kế toán từ vựng tiếng anh: GAAP (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.