CT 02 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Giọng nói thụ động

video YouTube

Phấn n’ Nói chuyện là một loạt các bài học video mới khám phá ngữ pháp tiếng anh nâng cao chủ đề.

Trong video này, Brian xem xét việc sử dụng giọng thụ động. Sau khi xem tại sao chúng ta sử dụng giọng bị động, Brian tiếp tục giải thích cách hình thành giọng nói bị động.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

1 thought on “CT 02 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Giọng nói thụ động”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.