Từ vựng video 06: Pháp luật 3 – Luật Thương mại

video YouTube

Video podcast này giới thiệu các định nghĩa và cụm từ liên quan đến luật thương mại, kể cả: luật hợp đồng; bản quyền; quyền sở hữu trí tuệ, trọng tài, kiện cáo; kiện; kiện tụng; nguyên đơn; bị cáo; thiệt hại; giải quyết; lệnh cấm & để hấp dẫn.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

3 thoughts on “Video Vocab 06: Pháp luật 3 – Luật Thương mại”

  1. phản hồi: Bản tin kinh doanh 10 - Viacom Sues YouTube cho 1 Hàng tỷ dô la | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

  2. How can I get a hold of a pdf format for this video the one that has to do with commercial law? I haven’t been able to downloaded here or in youtube, but the video is not so important, I need to know if you have a pdf format like you have for the basic legal and the part 2.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.