Kỹ năng 360 – Mức độ trang trọng bằng tiếng Anh (Phần 2)

Kỹ năng 360 - Mức độ trang trọng bằng tiếng Anh (2)

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về các cấp độ khác nhau của hình thức trong văn nói tiếng Anh.

Hãy suy nghĩ về cách bạn nói bằng ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Bạn có nói chuyện với đồng nghiệp giống như vợ bạn không?? Hoặc tương tự với bạn bè của bạn như sếp của bạn? Dĩ nhiên là không. Người khác, và những tình huống khác nhau, có nghĩa là mức độ hình thức khác nhau.

Chúng ta có thể nghĩ về bốn mức độ trang trọng khác nhau trong văn nói tiếng Anh. Đầu tiên, là tiếng Anh “trang trọng”. Đây là những gì bạn có thể sử dụng khi thuyết trình hoặc phát biểu trước công chúng. Tiếp theo là cái mà chúng tôi gọi là “tư vấn,” về cơ bản là cuộc trò chuyện chuyên nghiệp giống như nói chuyện với đồng nghiệp của bạn trong một cuộc họp. Sau đó là “bình thường,” đó là phong cách bạn sử dụng khi nói chuyện với bạn bè. Và cuối cùng, có ngôn ngữ “thân mật”, được sử dụng với vợ/chồng hoặc thành viên gia đình của bạn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không chắc chắn liệu tình huống đó cần ngôn ngữ trang trọng hay thông thường hơn?? Tốt, trong trường hợp đó, bám vào ngôn ngữ mà bạn biết là trung lập. Và hãy nhớ, ngôn ngữ trung lập được chấp nhận ở mọi cấp độ. Cũng lưu ý rằng có sự khác biệt cá nhân về hình thức. Những người khác nhau có phong cách đàm thoại khác nhau. Một số có xu hướng trang trọng hơn, trong khi những người khác thì bình thường hơn.

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Kỹ năng 360 – Mức độ trang trọng bằng tiếng Anh (Phần 1)

Kỹ năng 360 - Mức độ trang trọng bằng tiếng Anh (1)

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 for today’s lesson on levels of hình thức trong văn nói tiếng Anh.

Imagine you are looking for a job, and you have an interview at a big company. You walk into the interview room and say to the panel of interviewers: “hey there, how’s it going?” Believe me, that’s a bad first impression.

Or what if you go to the bar to meet an old friend and when you see him you extend your hand and say “Good evening, and how do you do?” Chances are your friend is going to ask you whether you’re feeling okay.

In both these situations, the problem is that you used the wrong level of formality or register. You simply can’t use the same expressions, words, and idioms in every situation. You need to gauge the situation and adapt how you speak accordingly.

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Kỹ năng 360 – Giao tiếp rõ ràng bằng tiếng Anh (2)

Kỹ năng 360 - Tiếng Anh giao tiếp 2

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về cách communicate clearly in English..

There are times when you want to impress people with your language abilities. But there are actually far more situations that require the opposite approachsituations where you don’t want to risk confusing people, so you want to make sure you’re communicating clearly.

Trong chúng tôi bài học cuối cùng, I talked about clear pronunciation and word choice. Today I want to look at making clear sentences and organizing your message.

When it comes to sentences, shoot for simple and short. Rather than stringing a bunch of ideas into one long sentence, break it up into several short ones. Use simple words like “but” and “so” instead of words like “nevertheless” and “consequently.”

There’s something else that can add clutter to our sentences: the softening words and phrases we use to be diplomatic, lịch sự, or careful. These expressions can be very important when the situation requires. But not all situations or audiences require such diplomacy. We also have some very confusing ways of asking questions in English. And if you’re trying to be clear, you should avoid some of these. That includes tag questions, such as “you’re quite busy, aren’t you?” And negative questions, like “aren’t you going to read my report?”

The last thing I want to talk about is how we structure our messages. And I mean longer messages, like a set of instructions or something. đầu tiên, it’s good to be clear about purpose. Tell people what you’re going to tell them. That’s exactly what I did when I said “the last thing I want to talk about is how we structure our messages.” You see, when you heard that, you knew exactly what I was going to talk about next.

Thứ hai, it’s a good idea to use words like “secondly.” We call this “signposting.” Signposting is basically giving clear structure and logic to what you’re saying. That means introducing things clearly. It means outlining, using words like “first, thứ hai, third” and “last.” But it also means being clear about how your ideas fit together. Signposting makes it a lot easier for people to follow what you’re saying, and to remember it!

Cuối cùng, it’s a good idea to summarize what you’ve said. Just a little recap is good enough. And you can introduce your summary using signposting expressions like “to sum up” or “what I’ve been trying to say is.”

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Kỹ năng 360 – Giao tiếp rõ ràng bằng tiếng Anh (1)

Kỹ năng 360 Bài học - Giao tiếp rõ ràng bằng tiếng Anh 1

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về communicating clearly in English.

Did you know that most of the conversations in English happening right now are between two non-native speakers? There’s a German doing business in Malaysia, and a Russian talking on the phone with a Korean, and a Brazilian visiting Spain. And they’re most likely using English to communicate with each other.

But English is not a simple language. Vì một điều, it has more words and idioms than other languages. For another thing, there are many different varieties of English. So the English you hear in Singapore or Miami or London can sound quite different. Given this situationpeople around the world using a difficult language at different levelsit’s really important to be able to communicate clearly.

Let’s start with pronunciation. Tất nhiên rồi, not everyone will, or should, speak exactly the same. Perfect pronunciation doesn’t exist, since there are so many different accents. So being clear isn’t so much about pronunciation as it is about enunciation. Enunciation simply means pronouncing things clearly and carefully.

Two other things that impact pronunciation are speed and volume. When we’re uncomfortable or nervous, we tend to speed up and speak more softly. But speaking quickly and quietly can damage our pronunciation. Thay thế, slow down a bit and speak a bit more loudly. This will add clarity to your speech.

Clarity is also affected by the words we choose. The important thing here is to keep it simple. When you’re giving someone instructions on the phone, or making an important point in a presentation, it’s not the time to impress people with your vocabulary. Stick to expressions you know people will understand. That means you should avoid using too much slang and too many idioms.

When it comes to word choice, there’s another thing to be careful with: acronyms and abbreviations. You might use “TBH” quite often, but not everyone knows that it means “to be honest.” You don’t have to use these abbreviations to get your point across. And you’ve probably been confusedand frustratedwhen people use abbreviations that are common in their line of work but are not common knowledge.

As we’ve seen, communicating clearly in English might mean we have to adapt what we say and how we say it, depending on the audience. It’s always a good idea to speak up and to speak clearly. And if you want to make sure everyone understands, it’s wise to use simple and clear words, while avoiding slang, thành ngữ, and abbreviations.

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Kỹ năng 360 – Các cuộc họp ra quyết định nhóm hàng đầu (2)

Kỹ năng 360 Bài học - Tạo điều kiện cho một cuộc họp để đưa ra quyết định 2

Chào đón trở lại Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về cách dẫn đầu một cuộc họp nhóm để đưa ra quyết định.

Nếu bạn dẫn đầu một cuộc họp nhóm đưa ra quyết định, bạn nên mong đợi một vài trở ngại trên đường đi.

Cho một, mọi người có thể có một chút cá nhân và tấn công người đó, trái ngược với ý tưởng. Kêu gọi mọi người tấn công cá nhân, và giữ cho cuộc thảo luận tập trung vào các ý tưởng, không xung đột tính cách. Đây là một phần trong vai trò của bạn với tư cách là người điều hành cuộc họp. Bạn phải khuyến khích mọi người lắng nghe, ngăn chặn sự gián đoạn, và thường đảm bảo mọi người cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe. Ngay khi mọi người cảm thấy bị tấn công cá nhân, họ sẽ im lặng.

Một thứ khác bạn cần tắt là mọi cuộc trò chuyện lạc đề. Mọi người làm điều này mà không hề nhận ra. Họ nghe thấy gì đó, nó nhắc nhở họ về một cái gì đó khác, họ bắt đầu nói về nó và chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện đã đi chệch chủ đề. Công việc của bạn là hướng cuộc trò chuyện trở lại. Dành cho những người thích nghe bản thân nói và tiếp tục, tìm một thời điểm thích hợp để bắt đầu và cung cấp một bản tóm tắt về ý tưởng của họ.

Một trở ngại khác trong một cuộc họp ra quyết định is what we call “groupthink.” Groupthink is when people just follow along with the ideas being discussed, mà không cần suy nghĩ cho chính họ. Để đối phó với groupthink, khuyến khích tư duy sáng tạo ngay từ đầu. One thing you might try is having people write down their ideas individually before sharing them with the group. Sau khi mọi người viết ra ý tưởng của riêng họ, đi quanh bàn và cho mỗi người một cơ hội để nói. Bạn càng để nó cho những người thực sự có tiếng nói, cuộc họp càng dễ bị suy nghĩ nhóm.

Bên cạnh groupthink, một trở ngại khác mà bạn có thể phải đối mặt là thời gian. Vì vậy, hãy xem thời gian cẩn thận. Và khi bạn xuống 25%, nhắc nhở mọi người. Đừng ngại đẩy họ một chút. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người sẵn sàng thỏa hiệp hơn là kéo vấn đề ra lâu hơn mức cần thiết. Nhưng nếu nhóm thực sự không thể đi đến một quyết định tốt, hoặc nếu mọi người thực sự không thể đồng ý, hoặc nếu chỉ cần thêm thông tin, sau đó xem xét các lựa chọn khác. Cho một, bạn có thể đưa ra quyết định. Một quyết định trì hoãn thường tốt hơn một quyết định tồi. Hoặc là, bạn có thể chỉ định một nhóm nhỏ hơn để đưa ra quyết định.

Bất kể, những gì bạn đang chụp là quyết định tốt nhất có thể. Và như chúng ta đã thảo luận, có rất nhiều trở ngại có thể xảy ra để đưa ra quyết định đúng đắn trong khoảng thời gian bạn có. Nhưng nếu bạn chơi đúng, nếu bạn quản lý mọi người tốt, và nếu bạn khuyến khích những ý tưởng hay, và những ý tưởng mới, bạn sẽ có thể đi đến một quyết định nhóm tốt.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3