925 Bài học tiếng Anh 20 – Hỏi và đưa ra lời khuyên bằng tiếng Anh

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 Video bài học tiếng anh, we’re going to learn how to ask for and give advice in English.

Everybody needs a little help sometimes. And when you need help, you shouldn’t be afraid to ask for advice. Maybe you ask a friend or colleague, or maybe you ask a boss or mentor. Dù là trường hợp nào, I want to give you some good ways to get advice.

One nice way is to ask for advice before you explain your problem. Ví dụ, you might say “I was wondering if you could give me some advice?” Or, if the person already understands the situation, you can just ask “What do you think I should do?” Or maybe “What do you think I should say?”

925 Tiếng Anh là một khóa học của English video lessons cho những người mới bắt đầu. Với 925 Bài học tiếng Anh bạn có thể học các thành ngữ tiếng Anh thương mại để sử dụng trong công việc và kinh doanh.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.