Kỹ năng 360 – Làm cho ý tưởng của bạn trở nên gắn kết (Phần 2)

Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 Bài học - Làm cho ý tưởng của bạn trở nên gắn kết 2

Chào mừng trở lại với Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về cách làm cho ý tưởng của bạn trở nên gắn bó.

Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc họp hoặc nghe một bài thuyết trình mà ai đó nói về ý tưởng lớn của họ chưa? Và sau đó, bốn mươi trang trình bày PowerPoint sau đó, bạn vẫn không chắc họ đang nói về cái gì, hoặc tại sao ý tưởng của họ lại tuyệt vời như vậy? Tốt, có thể có một ý tưởng hay ở đâu đó đằng sau tất cả, nhưng vì lý do nào đó nó không dính.

Mặt trái, có những ý tưởng mà bạn không thể quên nếu bạn muốn. Vì lý do gì, mọi người hiểu họ, họ nhớ họ, và họ đi sau họ.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.