Kỹ năng 360 – Làm cho ý tưởng của bạn trở nên gắn kết (Phần 1)

Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 Bài học - Làm cho ý tưởng của bạn trở nên gắn kết 1

Chào mừng trở lại với Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 cho bài học hôm nay về cách bạn có thể làm cho ý tưởng của mình trở nên phù hợp.

Hãy đối mặt với nó: ý tưởng là một xu một tá. Và chỉ có một ý tưởng tuyệt vời sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không thể khiến người khác tin vào nó. Và trước khi bạn có thể khiến ai đó tin vào nó, bạn cần giúp họ nhớ nó. Bạn cần làm cho nó dính. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ một số mẹo giúp ý tưởng của bạn trở nên bền vững. Không thành vấn đề nếu bạn đang thuyết trình, đề xuất điều gì đó trong một cuộc họp, hoặc chào hàng với các nhà đầu tư. Những bí mật để dính giống nhau.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.