Kỹ năng 360 – Làm cho bài phát biểu của bạn mạnh mẽ hơn với phép ẩn dụ (1)

Skills 360 - Using Metaphors to Make your Speech More Powerful (1)

Chào mừng trở lại với Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách sử dụng phép ẩn dụ để làm cho bài phát biểu của bạn mạnh mẽ hơn.

Bạn đã bao giờ nghe nói về Alfred Sloan chưa? Ông là người đứng đầu General Motors trong thời kỳ Đại suy thoái. He once gave a speech where he talked about GM at the time as a “great ship in a fierce storm.” From that description, bạn có cảm giác nguy hiểm, về một con thuyền lớn bị quăng quật trong sóng biển khó lường. Và bạn có thể tưởng tượng rằng mọi người trên con tàu đó phải làm việc chăm chỉ để vượt qua cơn bão, như mọi cơn bão, một ngày sẽ kết thúc.

Free Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.