925 Bài học tiếng Anh 14 – Cách nói về sự nghiệp của bạn

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn English for talking about your career.

Your education is an important part of your background. And there are lots of situations where you might talk about where you went to school and what you studied. A job interview is an obvious one, but you might also talk about your education in casual conversation.

925 Tiếng Anh is a new series of English lessons for beginners. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào các cụm từ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh. Mỗi 925 English lesson features English expressions you can use in different situations and tips on why and how we use them in Tiếng Anh thương mại.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.