BEP 305 – Hợp tác tiếng Anh thương mại để nhấn mạnh (2)

Tiếng Anh thương mại 305 - Các cụm từ tiếng Anh để nhấn mạnh 2

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về các cụm từ tiếng Anh thương mại để nhấn mạnh một điểm.

Nói tiếng Anh tốt không chỉ là nói đúng. Đó là về việc chọn những từ có tác động, và về việc ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của mọi người. Và nếu bạn nghiên cứu thói quen của những diễn giả vĩ đại, bạn sẽ nghe họ sử dụng cách nhấn mạnh một cách hiệu quả. A great speaker won’t just say he “recommends” something. Thay thế, he might say he “strongly recommends” something. That word “strongly” triples the impact.

But how would you know that we say “strongly recommend” and not “heavily recommend” or “deeply recommend?” Well, “strongly recommend” is the natural combination of words that native speakers use. Những tổ hợp từ tự nhiên này được gọi là cụm từ. Một cụm từ chỉ là hai hoặc nhiều từ mà người bản ngữ thường sử dụng cùng nhau. Và bạn có thể học các cụm từ nhấn mạnh để nghe tự nhiên hơn và tăng tác động của những gì bạn nói.

Trong bài học này, chúng ta sẽ lắng nghe phần cuối của bài thuyết trình về chủ đề lãnh đạo. Maria đang tóm tắt những điểm chính của cô ấy. Trong bài thuyết trình của mình, cô ấy sử dụng một số cụm từ để nhấn mạnh ý tưởng của mình. Cố gắng chọn ra những cụm từ này, và chúng ta sẽ nói về chúng sau trong cuộc phỏng vấn.

Câu hỏi nghe

1. Maria yêu cầu người nghe nghĩ về một người. Cô ấy yêu cầu họ nghĩ về kiểu người nào?
2. Maria nói gì về một bài phát biểu hay mà không được hành động ủng hộ?
3. Maria nghĩ gì về việc mọi người tìm kiếm ý nghĩa trong công việc?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.