925 Bài học tiếng Anh 10 – Đồng ý với ý tưởng bằng tiếng Anh

video YouTube

Trong ngày hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to agree with ideas in English.

Hằng ngày, in life and work, we have to decide whether we agree or disagree with other people’s ideas. It might be in a serious discussion about who to hire or how to cut costs, or in a simple conversation about where to go for lunch. And when you hear an idea that you like, you want to show your support for it, đúng?

925 Tiếng Anh là một khóa học tiếng Anh thương mại mới cho người mới bắt đầu. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào các cụm từ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh. Mỗi 925 Bài học tiếng Anh có các cụm từ tiếng Anh bạn có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau và lời khuyên về lý do và cách chúng tôi sử dụng chúng trong Tiếng Anh thương mại.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.