VV 49 – Tiếng Anh pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ (1)

video YouTube

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét tiếng anh hợp pháp từ vựng liên quan đến sở hữu trí tuệ, hoặc IP. Sở hữu trí tuệ bao gồm bằng sáng chế, cũng như nhãn hiệu và bí mật thương mại. IP có thể được cấp phép cho người khác, nhưng nó vẫn thuộc về người nắm giữ quyền. Chúng tôi sẽ đề cập đến các hoạt động như làm giả, cũng như kỹ thuật đảo ngược. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét chỉ định xuất xứ.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio

Download: Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.