BEP 281 – Từ vựng tiếng Anh cho phỏng vấn xin việc (1)

Hợp tác tiếng Anh thương mại cho các cuộc phỏng vấn việc làm

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về Tiếng Anh bạn có thể sử dụng để mô tả khả năng của mình trong phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh.

Một cuộc phỏng vấn việc làm là một trong những tình huống căng thẳng và áp lực cao nhất mà bạn gặp phải trong cuộc sống làm việc của bạn. Với cổ phần cao như vậy, bạn không muốn để lại bất cứ điều gì. Vì vậy, bạn chuẩn bị bằng cách dự đoán những câu hỏi mà bạn sẽ được hỏi và lên kế hoạch cho cách bạn có thể trả lời.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nghe cách một vài người được phỏng vấn trả lời điển hình – nhưng đầy thách thức – Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh. Và khi họ trả lời, các diễn giả sử dụng một số biểu thức hữu ích mà chúng ta gọi là collocations. Học collocations là một cách tuyệt vời để mở rộng vốn từ vựng tích cực của bạn và âm thanh tự nhiên và tự tin hơn.

Nhưng chính xác những gì là một collocation? Tốt, collocation đơn giản là một nhóm từ mà chúng ta thường sử dụng cùng nhau. Nó giống như một chunk trên mạng ?? của ngôn ngữ mà bạn có thể cắm vào một câu. Ví dụ, bạn có thể đã nghe thấy biểu thức của người Viking để tiếp cận cách tiếp cận ?? một cái gì đó. Chúng tôi luôn luôn sử dụng động từ đó mất đi ?? với cách tiếp cận danh từ,Mùi ?? để bạn có thể nhớ chúng cùng nhau. Collocations âm thanh tự nhiên, và họ làm cho việc học ngôn ngữ hiệu quả, bởi vì bạn có thể học những khối ngôn ngữ hơn là những từ riêng lẻ.

Khi bạn nghe hai cuộc phỏng vấn khác nhau, cố gắng chọn ra một vài trong số những ảnh ghép này và chúng tôi sẽ thảo luận về chúng sau.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, chúng tôi sẽ nghe Dale phỏng vấn Carla, người đang xin việc kế toán tại một công ty bảo hiểm. Carla đang nói về trải nghiệm của mình, hiểu biết, và thành tựu. Trong cuộc phỏng vấn thứ hai, chúng tôi sẽ nghe Sofia phỏng vấn Joseph. Joseph đang ứng tuyển vào vị trí quản lý tại công ty nơi anh ấy làm việc. Anh ấy sẽ nói về cách tiếp cận công việc và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình.

Câu hỏi nghe

1. Carla nói cô có bao nhiêu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm?
2. Carla đề cập đến thành tựu đặc biệt nào?
3. Joseph nói anh ấy đã giảm căng thẳng như thế nào?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố | Cụm từ | Mô-đun bài học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu