Kỹ năng 360 – Đối phó với sự chỉ trích (Phần 2)

Kỹ năng 360 - Đối phó với sự chỉ trích 2

Chào mừng trở lại với Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách đối phó với những lời chỉ trích.

Trừ khi bạn hoàn hảo, bạn có chỗ để cải thiện. Đó không phải là một ý tưởng khó chấp nhận, nhưng điều khó là khi người khác chỉ ra cho chúng ta. Vì thế, trong bài học hôm nay, Tôi muốn tập trung vào tính hợp lệ. Đó là, về việc liệu lời chỉ trích có hợp lệ hay không, chính đáng, hoặc hợp lý. Nếu nó là, thì chúng ta nên coi nó là hữu ích và mang tính xây dựng. Và nếu nó không, thì chúng ta có thể cần một cách tiếp cận khác.

Free Resources: Lesson Module | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.