Kỹ năng 360 – Xây dựng vốn từ vựng tốt hơn (Phần 1)

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách cải thiện từ vựng tiếng Anh.

Nhiều sinh viên tiếng Anh có cảm giác rằng họ đã học được khá nhiều ngữ pháp mà họ cần. Nhiều người cũng cảm thấy rằng họ có thể hiểu khá tốt và nói và viết ở mức độ chấp nhận được. Nhưng những người này đôi khi cảm thấy rằng họ đang thiếu một cái gì đó, và rằng họ luôn nói những điều giống nhau theo cùng một cách. Trong thực tế, khi bạn đã đạt đến trình độ trung cấp, từ vựng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn cần thêm nhiều từ hơn và nhiều hơn, thành ngữ, và các cách diễn đạt cho vốn ngôn ngữ của bạn để bạn có thể thực hiện bước tiếp theo về trình độ. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể học từ mới? Bí quyết mở rộng vốn từ vựng của bạn là gì?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu