Kỹ năng 360 – Bảo vệ ý tưởng của bạn (Phần 1)

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách bảo vệ bản thân và ý tưởng của bạn trong một thế giới cạnh tranh.

Một số người có thể nghĩ rằng những ý tưởng hay sẽ giành được chiến thắng trong ngày, đơn giản vì chúng là những ý tưởng hay. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Nếu bạn có những ý tưởng hay, bạn sẽ phải thuyết phục mọi người về giá trị của họ. Và bạn chắc chắn sẽ phải bảo vệ họ trước tất cả những người ra chỉ trích hoặc cạnh tranh với bạn. Đó là một thế giới chó ăn thịt chó, như họ nói, và bạn muốn chắc chắn rằng bạn không phải là người ăn tối.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

4 thoughts on “Skills 360 – Bảo vệ ý tưởng của bạn (Phần 1)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu