Kỹ năng 360 – Hàng đầu 10 Kỹ năng tiếng Anh thương mại (2)

Chào mừng trở lại Kỹ năng 360 podcast for business English.

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét 10 những đặc điểm chính của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công.

Và cũng giống như lần trước, chúng tôi sẽ kết hợp những phẩm chất này với những từ hoặc cụm từ hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống công việc hàng ngày của mình.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.