Kỹ năng 360 – Hàng đầu 10 Từ tiếng Anh thương mại (2)

*** Nhận tất cả các kỹ năng 360 bài học miễn phí của chúng tôi Ứng dụng tiếng Anh thương mại cho iPhone & iPad:
Tải xuống từ App Store

Chào đón trở lại Kỹ năng 360.

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét 10 những đặc điểm chính của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công.

Và cũng giống như lần trước, chúng tôi sẽ kết hợp những phẩm chất này với những từ hoặc cụm từ hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống công việc hàng ngày của mình.

Tài nguyên miễn phí: Bảng điểm | Đố & Từ vựng | Bảng điểm PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu