Kỹ năng 360 – Đưa ra và nhận phản hồi (Phần 1)

Chào đón trở lại Kỹ năng 360 cho bài học hôm nay về cách đưa ra phản hồi.

Nói “Phản hồi” và nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đánh giá hiệu suất. Bạn ngồi xuống với người mà bạn quản lý và giải thích những gì họ đang làm tốt và những gì họ cần cải thiện. Đó là một tình huống mà tất cả chúng ta đều từng gặp phải, trên cả hai mặt của bàn làm việc.

Tuy nhiên, phản hồi nhiều hơn những gì chúng tôi làm trong một tình huống có cấu trúc và được lên lịch. Phản hồi là một quá trình liên tục, và chúng tôi đưa ra phản hồi cho mọi người xung quanh, không chỉ những người báo cáo cho chúng tôi. Điều đó bao gồm đồng nghiệp và đồng nghiệp, và những người quản lý hoặc cấp trên của chúng tôi. Phản hồi xảy ra hàng ngày, giữa mọi người trong một công ty.

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.