BEP 230 – Trình bày bằng tiếng Anh: Tự do Q&MỘT (2)

Thuyết trình tiếng anh - Câu hỏi và câu trả lời

Trong ngày hôm nay Tiếng Anh thương mại bài học, chúng ta tiếp tục xem xét cách xử lý các câu hỏi suốt trong của bạn thuyết trình tiếng anh thương mại.

Bạn đã bao giờ thuyết trình trước một khán giả yên tĩnh và vui vẻ, họ chấp nhận mọi điều bạn nói và vỗ tay khi kết thúc chưa? Chắc là không. Không quan trọng bạn có đang trình bày với một khách hàng khả thi hay không, tại một cuộc họp nhân viên, cho một nhóm các giám đốc điều hành cấp cao, hoặc trong một sự kiện phát triển nghề nghiệp. Khán giả của bạn có thể sẽ hỏi bạn câu hỏi trong suốt bài thuyết trình của bạn.

Không có vấn đề bạn chuẩn bị tốt như thế nào, bạn sẽ phải suy nghĩ trên đôi chân của mình. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải bước ra ngoài những gì bạn đã luyện tập và giải quyết các câu hỏi khi chúng đến. Bạn có thể biết câu trả lời, nhưng sau đó một lần nữa bạn có thể không. Câu hỏi có thể là về điều gì đó bạn định nói về, nhưng nó có thể không. Bài thuyết trình của bạn sẽ thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào việc các slide PowerPoint của bạn đẹp như thế nào, nhưng về cách bạn xử lý khán giả và câu hỏi của họ tốt như thế nào. Và đó là những gì chúng ta đang xem xét trong bài học này.

Các kỹ thuật mà chúng ta sẽ nghe hôm nay bao gồm làm rõ câu hỏi, sử dụng một câu hỏi để tiếp tục trong bản trình bày của bạn, và trốn tránh một câu hỏi khó. Chúng tôi cũng sẽ học cách tách nhiều câu hỏi thành nhiều phần cũng như cách thừa nhận rằng chúng tôi không biết câu trả lời cho một câu hỏi.

Trong hộp thoại, chúng tôi gia nhập lại công ty xuất bản nơi Amy đang thuyết trình trước các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm Brenda và Dennis. Amy đang giải thích về mối quan hệ hợp tác tiềm năng ở nước ngoài với hai công ty Hàn Quốc. Brenda và Dennis đang hỏi cô ấy rất nhiều câu hỏi hóc búa.

Câu hỏi nghe

1. Chính xác thì Brenda lo lắng về điều gì khi bắt đầu cuộc đối thoại?
2. Amy trả lời câu hỏi của Dennis như thế nào về các điều khoản và quyền cấp phép?
3. Câu hỏi nào Amy nói rằng cô ấy không có đủ thông tin để trả lời?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.